Prosigna MEME KANSERİ GEN TESTİ

Prosigna, PAM50 olarak adlandırılan 50 farklı gen bölgesinin ekspresyonunun incelenmesini içermektedir. İnceleme sonrasında, meme kanserinin dört alt gruptan hangisi ile uyumlu olduğunu belirler ve prognoz konusunda bilgi verir.

PROGNOSTİK BİLGİ

Prosigna Meme Kanseri Gen Testi, tümör büyüklüğü ve nodal duruma göre 1o yıllık süreç içerisinde hastalığın tekrarlama riski konusunda bilgi verir ve hastaların risk açısından düşük, intermediate ve yüksek olmak üzere üç ayrı kategoriye ayrılmasını sağlar.

DOĞRU SUBTİPLEME

Prosigna Meme Kanseri Gen Testi; 50 farklı genin ekspresyon düzeylerini ölçerek, hem prognoz açısından belirleyici hem de tedavi protokolleri açısından önemli olan subtiplerin hızlı ve güvenilir olarak belirlenmesini sağlar.

DÜŞÜK İNTERMEDİATE ORANLAR

Prosigna Testi, tekrarlama riski açısından düşük ve yüksek grupta yer almayan ve intermediate olarak adlandırılan grup için geçerli olan belirsizliğin minumun oranlarda turulmasini sağlar.

TEDAVİ PROTOKOLÜNÜN BELİRLENMESİ

Beni Haberdar Et

Haberler ve Yenilikler